top of page
Carlo.JPG

De visie van Carlo Mertens op muziek bestaat uit eerlijkheid en respect.

En de drie T's.

Eerlijkheid en Respect in de muziek

 

Zijn termen die makkelijker uitgesproken worden dan toegepast.

Eerlijk zijn is steeds trachten oprecht te musiceren door maximaal voorbereid te zijn en open te staan voor al wat er rondom je gebeurt. Je speelt nooit alleen. Zelfs al zit je thuis in je studeerkamer, dan nog ben je onderhevig aan de akoestiek van de ruimte en daar kan je veel uit leren. Carlo gaat er van uit dat elke ruimte zijn eigen “ziel“ heeft. Als je goed luistert, kan je hierop inspelen. Dit geldt natuurlijk ook voor elke vorm van samenspel.

Het maakt niet uit of je nu jazz, pop of klassiek speelt; je moet steeds luisteren naar wat er rondom je gebeurt en daar respectvol mee omspringen.

 

Het verschil tussen klassiek, jazz en pop is als het verschil tussen talen (dialecten). Je wilt hetzelfde zeggen, maar spreekt het anders uit.


Het is perfect mogelijk om al deze verschillende talen te spreken, als je tijdig begint met ze te bestuderen en te  beluisteren en vooral luistert naar alle details.

De drie T’s

 

Alles wat belangrijk is in muziek (maken), valt voor Carlo te herleiden tot deze drie punten, deze drie T’s:

 

  • T van Toon : zonder toon heb je geen eigenheid. Je toon is je muzikale handtekening.
     

  • T van Timing : timing is essentieel. Dat geldt zowel voor klassiek, als voor pop en jazz. Zonder timing is het niet mogelijk om met anderen samen te spelen. Timing is “pulse” zoals je hart. Zonder pulse vallen we stil en is onze muziek dood.
     

  • T van Tuning : tuning of intonatie is onmisbaar om samen een harmonisch beeld te maken van de muziek. Elke noot heeft een eigen boventonenreeks. Dat is een opeenstapeling van noten die meeklinken als je één specifieke noot speelt. Naargelang de toonhoogte en/of het instrument verandert de onderlinge verhouding in deze reeks. Als je niet perfect juist speelt, zal de luisteraar een raar gevoel krijgen. Dit komt omdat dan de harmonie tussen de verschillende stemmen niet meer klopt. (Dit is enkel voor Westerse muziek, in Oosterse muziek zitten we met andere stemmingen waardoor bepaalde noten voor ons “vals” klinken maar voor hen net juist klinken.)


Er is een vierde T, de T van techniek. Uiteraard is techniek uitermate belangrijk in de muziek, maar voor Carlo niet primair. Techniek wordt te vaak als een sport gezien, waardoor het muzikale al eens over het hoofd wordt gezien. Dit neemt niet weg dat techniek wel een groot deel van de studie op zich neemt.

bottom of page